Kommunalbestyrelsen

Kandidater

Martin Jakobsen
Borgmesterkandidat
Line Damgaard Lauritsen
Byrådskandidat
Jørn Ravn
Byrådskandidat
Henrik Stæhr
Byrådskandidat
Morten Skydsgaard
Byrådskandidat
Allan Risbo
Byrådskandidat
André Guulvard
Byrådskandidat
Marcus Sommerbirk
Byrådskandidat
Vivi Kjærgård
Byrådskandidat

Politikere

Frank Borch-Olsen
Byrådsmedlem
Mia Schmidt
Byrådsmedlem