Kandidater

Kandidater til Kommunalvalget og Regionsrådsvalget

Så kom listen over vores kandidater til Kommunalvalget den 16. november 2021.

  Martin Jakobsen

Navn: Martin Jakobsen

Familie status: Gift med Susanne, har to piger, Signe og Johanne

Erhverv: Byrådsmedlem, Gruppeformand, Formand Museum Silkeborg og Lærer Kornmod Realskole

Bopæl: Alderslyst, 8600 Silkeborg

Alder: 46 år

Kontakt ved at klikke her

  Martin Jakobsen er valgt som Spids– og Borgmesterkandidat på vores Ordinære Generalforsamling, den 30. januar 2020.
Martin har sin anden periode i Byrådet, og er Gruppeformand, medlem af Økonomi- og
Erhvervsudvalget, medlem af Socialudvalget og Formand Nærdemokratiudvalget.
Martin ser frem til at stå i spidsen for et særdeles stærkt felt af kandidater, og tror på at
Kommunalvalget 2021, bliver der vi konservative kommer tilbage med fornyet styrke.
 

Navn: Gitte Willumsen

Familie status: Samlevende med Erling. Tre drenge, 22, 20 og 18.

Erhverv: Byrådsmedlem, Formand for Sundheds- og Ældreudvalget og Lærer

Bopæl: Kragelund, 8600 Silkeborg

Alder: 53 år

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg har mange interesser i politik og har i min tid i byrådet været i flere forskellige udvalg. Jeg har været formand i Ældre- og Sundhedsudvalget i to omgange og ind i mellem har jeg været formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. I denne periode er jeg derudover medlem af Plan- og Vejudvalget. Jeg har også siddet i Vej- og Trafikudvalget, da Frank Borch-Olsen var udvalgsformand. Vi havde et meget fint samarbejde.

Mine politiske interesser knytter sig tæt til, hvad man kunne kalde familiens omdrejningspunkter. Børns liv og unges uddannelse, sundhedsvæsenet, samt selvfølgelig også ældres vilkår, er gode eksempler på mine interesser. 

I mit halve år i folketinget var jeg medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor min baggrund som fysik- og biologilærer var til god nytte. Det område ligger mig også på sinde. 

Kultur- og Idrætsområdet har også altid været noget særligt for mig. Jeg har selv været aktiv, også som træner, i idrætten i mange år. Og i mit politiske virke har jeg haft bestyrelsesposter både på Museum Silkeborg og Museum Jorn. Og her under Corona-krisen, har vi alle kunnet mærke savnet af kulturen og idrætten. Det betyder meget for de fleste.

For mig er der politik i det meste – og jeg har en meget værdibaseret tilgang til tingene. En af mine vigtigste værdier er ordentlighed. Det betragter jeg som indbegrebet af at være konservativ. Og det er noget, jeg ser frem til.

 

Navn: Lars Hedegaard

Familie status: Gift med Henriette. To døtre 15 og 18 år.

Erhverv: Administrerende direktør og medejer af større import-/handelsselskab

Bopæl: Silkeborg Midtby

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg elsker Silkeborg

Dynamikken, udviklingen og den helt unikt smukke natur. Der er massevis af grunde til at elske Silkeborg ligeså højt, som jeg gør. Vores kommune skal fortsætte sin gode, sunde udvikling, og jeg vil være med til at sikre, at der bliver truffet fornuftige beslutninger hele vejen rundt. Beslutninger, som giver os mest muligt Silkeborg for pengene.

Jeg tror ikke på, at den politiske grundfarve betyder så meget i kommunalpolitik. Her handler det mere om at sætte mangfoldige kompetencer i spil. Med min erfaring som erhvervsleder håber jeg at kunne bringe noget nyt og godt ind i de politiske processer. Det er første gang, jeg stiller op til byrådet. Men det er forhåbentligt ikke sidste. En stemme på mig vil være en langsigtet investering i et stærkt Silkeborg.Gør din stemme mere værd – stem personligt den 16. november til Silkeborg Byråd.

Min baggrund og mit stærke bagland

Jeg er familiefar, administrerende direktør og medejer af et større import-/handelsselskab.

Jeg bor i Silkeborg midtby sammen med min kone, Henriette Hedegaard, og vores to døtre på 15 og 18 år. Jeg er opvokset i Virklund og har med skiftende adresser altid været ”Silkeborg-mand” – kun afbrudt af en militæruddannelse og -karriere, hvor jeg var befalingsmand og professionel soldat i en kampenhed.

Der går ikke én dag, uden at min familie og jeg glæder os over at bo i Silkeborg. Vi nyder de skønne restauranter, er flittige gæster på stadion og sejler også gerne en tur på de smukke søer. Efter en lang arbejdsdag findes der ikke noget bedre end at strække benene og få trukket frisk luft helt ned i lungerne. Om vi bevæger os få hundrede meter i den ene eller anden retning, så er der altid en grøn plet, der byder sig til. Det er Silkeborg i sin egen skønne nøddeskal.

  Malthe Borlund Bonde

Navn: Malthe Borlund Bonde

Familie status: Jeg bor med min kæreste og min stedsøn på fire år

Erhverv: Læser til lærer på VIA University College i Silkeborg på tredje år.
Er formand for Silkeborg Konservativ Ungdom

Bopæl: Christian 8.s vej, flytter i november til Lysbro

Alder: 24 år 

Kontakt ved at klikke her

 

Vores natur 

Vi er som borgere i Silkeborg, så utrolig privilegerede med den smukkeste natur, som omringer hele byen. Faktisk så privilegerede, at vi kunne selvudnævne os til hele Danmarks Outdoor-hovedstad i 2017. Men med sådan en udnævnelse kræver det også et stort ansvar overfor den natur, vi alle vægter så højt at færdes i. Vi skal ikke kun være en foregangskommune, når det kommer til at tiltrække mountainbike– og kajakentusiaster, vi skal også gå forrest, når det kommer til at bevare den natur, vi elsker, så vi fortsat kan være Outdoor-hovedstad mange år ude i fremtiden.

Fundamentet for et trygt hjem
Jeg mener, at vi i Silkeborg Kommune skal være funderet omkring at skabe trivsel for børn og unge ud fra det fundament, som bliver skabt i familien. Her er det vigtigt, at vi tager alle parter med på råd, både når det kommer til generelle vanskeligheder og de enkelte sager med mistrivsel. Nøglen til, at børn og unge trives, vil altid være forældrene, derfor er det vigtigt at professionelle og forældre i fællesskab har et ansvar overfor børn og unges udvikling. Ligesom vi skal give de unge mennesker det bedste fundament til deres færd i livet, både om de vil uddanne sig videre i byen eller i en af de større byer. Dog skal vi stadigvæk give dem det bedste incitament for at Silkeborg igen kan blive deres hjem. – fordi lige netop vores Silkeborg altid skal være ensbetydende med et trygt hjem. 

  Morten Hæk

Navn: Morten Hæk

Familie status: Gift med Stine, 3 børn på hhv. 13, 17 og 19 år.

Erhverv: Officer i Forsvaret, pt. operationsofficer ved Hærkommandoen, pr. 1/12 som HR Partner hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Bopæl: Sejs-Svejbæk

Alder: 49 år

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune for første gang, men har gennem de seneste 12 år været lokalpolitisk engageret gennem forskelligt frivilligt organisatorisk arbejde.

Jeg har tre områder, jeg særligt interesserer mig for lokalpolitisk:

Børn og Unge
Det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Silkeborg Kommune. Uanset hvor man vælger at bosætte sig. Tilflytningen bidrager med den vækst, der muliggør et løfte af de kommunale tilbud. Der skal sikres økonomi til at udvikle gode rammer for institutioner og skoler, den decentrale ledelse skal styrkes og der skal skabes mere tid til pædagogernes og lærernes kerneopgaver.

Kultur, Fritid og Idræt
Bredde- og eliteidræt er hinandens forudsætninger. Der skal skabes større synergi mellem EliteSilkeborg og byens frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne – til fælles bedste.
Silkeborg Kommune skal værne om og udvikle kulturen med oplevelser, der binder mennesker, samfund og samfund sammen. Vi skal både turde etablere fyrtårnsprojekter, som f.eks. et nyt Jorn Museum eller en gentænkt Ildregatta, men også muliggøre de mindre, nære og nicheprægede oplevelser. 

Miljø og Plan
Silkeborg er Danmarks Outdoor Hovedstad. Mulighederne i Søhøjlandet er unikke, de skal både bruges og bevares. Omgivelserne vi bor i, er til låns, og derfor kræver det at udvikling af både by og land gennemføres med omtanke for miljøet og Silkeborgs historie, langsigtet og med troværdig, rettidig planlægning. 

 

Mathilde Jakobsen

Navn: Mathilde Jakobsen

Familie status: Gift med Magnus og mor til Emily Margrethe på 3 år og Viggo Svend på 0 år 

Erhverv: Juridisk konsulent ved fagforening 

Bopæl: Skærbæk/ Resenbro

Alder: 30 år

Kontakt ved at klikke her

 

Børnefamiliernes stemme i byrådet 

Børn- og unge – fokus på trivsel blandt kommunens børn- og unge, men samtidig fokus på hvordan vi i kommunen vælger, at drive vores institutioner og skoler. Fokus på, at sørge for vores institutioner og skoler er rustet til fremtiden og fremtidens børn. Jeg vil slå et slag for at være børnefamiliernes stemme til KV21. 

Vækst med omtanke – vi vækster flot i Silkeborg, og det skal vi fortsætte med, men det må ikke blive på bekostning af, at de tilbud kommunen har lever op til vores mange tilflytters forventninger. Derfor hænger mine prioriteter sammen. For mig handler det om, at vi har skoler, institutioner med mere der kan følge med snarer end det handler om hvor vidt vi skal have et højhus her eller der. Det er vigtigt, at når vi taler byggeri, så er det med omtanke for vores historie. 

Vi skal i Silkeborg kommune til en hver tid kunne tilbyde et attraktivt fritids- og kultur tilbud til alle i kommunen. Vi skal derfor prioritere optimering af haller med mere.

 

Morten R. Skydsgaard

Navn: Morten Riis Skydsgaard

Familie status: Gift med Tanya og har 2 drenge,
Jakob og William på 13 og 10 år.

Erhverv: Formue & Investeringsrådgiver i Sparekassen Kronjylland

Bopæl: Sorring

Alder: 44 år

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg er aktiv i det lokale foreningsliv, bl.a. hallens bestyrelse, skolebestyrelsen, idrætsforeningen og aktiv i byen udvikling, bl.a. i samråd med lokalrådet.

Stillede op til KV2017 efter 6. måneder i politik og fik 315 personlige stemmer og blev dermed partiets 1. suppleant til Silkeborg Byråd.

 Overordnet har jeg 3 ting som gerne skal kendetegne mig. Det er:

  • Ordentlighed.
  • Rettidig omhu.
  • Respekt for mennesker og vores historie.

Det som skal kendetegne mig er, at jeg ønsker at arbejde for alle vores borgere, både store og små, Vi skal sikre at vi har plads til vores tilflyttere og sikre deres børn mv har plads i institutionerne. Samtidig skal vi også passe på vores ældre borgere og sikre dem en værdig alderdom.

Jeg vil arbejde for, at vi får en afbalanceret kommune, hvor der er fokus på vækst og økonomi, men som også kærer om vores historie, på trods af byens unge alder. Samtidig skal vi arbejde for at få en samlet kommune og have nedbrudt de gamle kommunegrænser som desværre stadig er der.

 

Søren Mortensen

Navn: Søren Lindholm Mortensen

Familie status: Far, Gift med Lene Troelsgaard har
2 drenge sammen.

Erhverv: Selvstændig

Bopæl: Vejlbovej, Sydbyen, Silkeborg

Alder: 49 År

Kontakt ved at klikke her

 

Sikker Silkeborg kommune har et økonomisk stærkt grundlag for kommunens fremtid og prioriteringer, at der er et fundament til at vedligeholde og udbygge kommunens serviceniveau samt udvikling.

Det skal bidrage til en stærk infrastruktur, for ældre, børn, og udsatte personer, kultur, idrætslivet samt erhverv m.fl.

Arbejde på at samle kommunen, med en samlet kommune står vi stærkere. 

 

Søren Svendsen

Navn: Søren Svendsen

Familie status: Gift med Bente, som er i køkkenet på Funder Plejehjem. Vi har to piger og to drenge

Erhverv: Lektor i matematik og virksomhedsøkonomi

Bopæl: Funder

Alder: 67 år

Kontakt ved at klikke her

 

Har to gange været folketingskandidat for det Konservative Folkeparti.

I forhold til byrådet lægger jeg stor vægt på ældrepolitik og sundhed. I ældreplejen skal der være ordentlighed, respekt og værdighed over for de ældre. Medarbejdere, der ikke lever op til det, må finde et andet arbejde. Forholdene på Silkeborg Sygehus skal være i orden i en kommune med næsten 100.000 indbyggere. Der må ikke skæres mere ned. Tværtimod mener jeg, at mange afdelinger, fx hjerteafdelingen skal tilbage til gammel standard.

Jeg prioriterer også en aktiv byudvikling højt. Vejnettet skal kunne bære trafikken. Men kan styres bedre. Fx må trafiklysene på ringvejen kunne indrettes med en grøn bølge. Nordskovvejen er et plus, hvorimod omlægningen af Viborgbroen over ringvejen til endnu et trafiklys, er en forringelse af ringvejen. Og denne forringelse koster 80 millioner. Der skal tilbydes bybusser ud til vore lokalområder. Der skal værnes om, de monumenter vi har, herunder fx gamle bygninger, Hjejlen, Statuen af Drewsen og globussen, som jeg har skrevet om.

Landspolitisk prioriterer jeg også indvandrings- og integrationspolitik højt. Jeg mener, det har været for lemfældigt de seneste 20 – 30 år. Det kan vi ikke gøre så meget ved lokalpolitisk. Men dog kan vi sørge for at få passive indvandrere i arbejde i stedet for på kontanthjælp. 

Erhvervslivet skal have gunstige vilkår. Ikke kun til gavn for erhvervslivet men for hele Danmark og lokalt for hele Silkeborg. Skattetrykket skal holdes i ro både på landsplan og i Silkeborg.

Jeg er selv reserveofficer. Det siger i sig selv noget om min forsvarspolitik og retspolitik!

Da jeg har været folketingskandidat for C, går jeg stort set ind for alle konservative mærkesager!

 

Thomas Sørensen

Navn: Thomas Sørensen

Familie status: Fraskilt far til fire døtre

Erhverv: Folkeskolelærer

Bopæl: Nørreskov bakke

Alder: 47 år

Kontakt ved at klikke her

 

Som beboer på Nørreskov bakke er jeg jo direkte berørt af den megen trafik. Jeg er allerede engageret i foreningen, der arbejde for at forbedre forholdene omkring trafikken. Så det er mig meget naturligt jeg på lokalt plan repræsenterer beboerne i Gødvad og omegn. I den forbindelse har jeg taget kontakt til lokalrådet for at deltage i deres arbejde. Det vil i højere grad give mig et talerør mens jeg samtidig får et større indblik i hvad der rører sig i lokalområdet.

Så kunne jeg godt tænke mig at lægge mit fokus på vores børn og unge og ikke så meget på alle de fine byggeprojekter. Hvordan fintænker vi den daglige service, så der er også er en rimelig sammenhæng i det vi leverer om man bor i Silkeborg eller Vinderslev. 

Specielt på skoleområdet synes jeg det kunne være interessant, at se på både kvaliteten af undervisningen og på hvordan vi konstant kan forbedre læring og trivsel. Der er allerede arbejdet med at lave fælles ledelse på flere skoler, måske skulle vi se på om der bliver brugt for mange ressourcer på konsulenter, fremfor at lade pædogikken blomstre nedenfra. 

Byens udvikling ligger mig meget på sinde. Jeg synes i den grad der bør investeres i vores infrastruktur og træffes nogle levedygtige beslutninger, der kan flytte byen fremad. I er omgivet af skov og dejlig natur. Noget der begrunder vi kan kalde os for Danmarks outdoor hovedstad. Men sådan en titel forpligter til mere. Der skal skabes outdoor faciliteter og arbejdspladser, der cementerer den status. De nye badefaciliteter er et skridt på vejen. 

Vores fortælling er jo vi ligger midt i nok noget af Danmarks smukkeste natur. Et ubestrideligt faktum, der bare ikke må blive en sovepude. Vi skal blive endnu grønnere og værne om den natur der er. Skabe nye rum og oplevelser i naturen. Selvfølgelig i samarbejde med de partnere der gerne vil udvikle Silkeborg. Jyllands grønne perle, en fremtidens by fyldt med liv og glæde for alle.

 

Karen Aagaard

Navn: Karen Thorø Aagaard

Familie status: Gift med Christian Aagaard. Sammen har vi tre børn mellem 18 og 22 år. 

Erhverv: Udskolingsleder på Mølleskolen i Ry.

Bopæl: Søholt, Silkeborg

Alder: 50 år

Kontakt ved at klikke her

 

”Frihed til fælles bedste” (Citat Grundtvig)

Jeg brænder for:

  • Samarbejde – Og elsker, når vi i fællesskab finder muligheder og løftet udfordringer. 
  • Frihed – Og muligheden for at træffe lokale, kloge valg; til glæde for de fleste. 
  • Vores natur – Og er optaget af at værne om den samt at skabe let adgang for alle.

Derfor ønsker jeg, at vi i Silkeborg Kommune styrker samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv, skoler og uddannelser, foreninger og kirker. Sammen udvikler og skaber vi nemlig endnu bedre muligheder – Til glæder for alle i Silkeborg Kommune. 

Personligt identificerer mig med den konservative ordentlighed og anser værdier som frihed, tillid og åndsfrihed som afgørende for vores kultur. Jeg stiller op for Det Konservative Folkeparti med ønsket om at bidrage til at disse værdier må præge både vores nutid og vores fremtid. Og at det ses i de politiske beslutninger. 

Privat er jeg engageret i det lokale foreningsliv ved at være aktiv i Silkeborg Roklub. Ligesom jeg tager aktiv del i det lokale kirke- og kulturliv.

 

Peder Aabæk Enggaard

Navn: Peder Enggård

Familie status: Gift med Henriette. Fire sammenbragte, voksne børn. 

Erhverv:Civiløkonom og reserveofficer

Bopæl:  Silkeborg.

Alder: 55 år.

Kontakt ved at klikke her

 

Kvalitet og udvikling – med indtryk udefra

Jeg er opvokset i Silkeborg i 70’erne, og har blandt andet derfra et stort hjerte for Silkeborg med rod i byens fantastiske beliggenhed og kulturelle historie. 

Jeg har været avisbud (Resedavej i 70’erne), receptionist og træindustriarbejder, inden jeg blev professionel soldat og operativ officer gennem ca. 20 år samt civil leder og konsulent i ind- og udland gennem ca. ti år. 

Jeg har boet, studeret og arbejdet forskellige steder i Danmark, men indenfor de seneste ti år blandt andet også i Kina, Ungarn og Tjekkiet.

Jeg mener at have opsamlet en god samfundsindsigt og et bredt menneskeligt og kulturelt udsyn, som jeg gerne vil bringe i spil for en fortsat, bæredygtig vækst og udvikling i hele Silkeborg Kommune.

Jeg håber at kunne bidrage til mere kvalitet og åbenhed i byrådets processer og beslutninger og være med til at sikre gode udviklingsmuligheder for alle, uanset baggrund, samt udvikle mulighederne for et godt og værdigt seniorliv såvel før som efter man bliver plejekrævende. 

I min fritid ror og instruerer jeg i havkajak. Jeg løber gerne en tur – enkelte gange helt op til maraton, men mest på hyggeplan med en flok skadede veteraner. Når der er tid, nyder jeg også gerne en tur på mountainbike i skoven.

 

Trine Roungkvist

Navn: Trine Roungkvist

Familie status: Gift med Dennis 

Erhverv: Advokat

Bopæl: Søholt, 8600 Silkeborg 

Alder: 28

Kontakt ved at klikke her

 

Det er et privilegium at være byrådskandidat – for jeg brænder for politik og for at gøre en forskel. Jeg er nysgerrig på vores kommunale fællesskab og de udfordringer og muligheder, vi står overfor. Med en konservativ tilgang ønsker jeg at styrke Silkeborg Kommune til gavn for hele kommunen. 

Jeg har over de seneste år beskæftiget mig særligt med byudvikling, herunder lokalplanlægning samt natur- og miljøbeskyttelse. Det er derfor ikke tilfældigt, at min politiske interesse særlig kredser omkring netop disse emner. Jeg ønsker en grønnere fremtid for Silkeborg Kommune, hvor vi tager ansvar for vores vandmiljø, vores grundvand og vores natur.  

Derudover vil jeg arbejde for, at såvel nye som etablerede virksomheder har de tilstrækkelige rammer for vækst i Silkeborg Kommune. Det mener jeg, at vi er forpligtet til; for velfungerende virksomheder er en forudsætning for vores kommunale velfærd. De skaber vækst, nye arbejdspladser og flere lærepladser til gavn for hele kommunen. 

 

 

 

Kandidat til Regionsråds valget den 16. november 2021

 

Martin Jakobsen

Navn: Martin Jakobsen
Familie status: Gift med Susanne, har to piger, Signe og Johanne
Erhverv: Byrådsmedlem, Gruppeformand, Formand Museum Silkeborg og Lærer Kornmod Realskole
Bopæl: Alderslyst, 8600 Silkeborg
Alder: 46 år

Kontakt ved at klikke her

 

 

 

 

 Kontakt vores kampagneleder Henrik Lykke Kyed for koordinering af aftaler.

Kontakt ved at klikke her