Byrådsmedlemmer

Byrådsmedlemmer – valgt den 16. november 2021.

  Martin Jakobsen

Navn: Martin Jakobsen

Familie status: Gift med Susanne, har to piger, Signe og Johanne

Erhverv: Byrådsmedlem, Gruppeformand, Formand Museum Silkeborg og Lærer Kornmod Realskole

Bopæl: Alderslyst, 8600 Silkeborg

Alder: 46 år

Kontakt ved at klikke her

  Martin Jakobsen er valgt som Spids– og Borgmesterkandidat på vores Ordinære Generalforsamling, den 30. januar 2020.
Martin har sin anden periode i Byrådet, og er Gruppeformand, medlem af Økonomi- og
Erhvervsudvalget, medlem af Socialudvalget og Formand Nærdemokratiudvalget.
Martin ser frem til at stå i spidsen for et særdeles stærkt felt af kandidater, og tror på at
Kommunalvalget 2021, bliver der vi konservative kommer tilbage med fornyet styrke.
 

Navn: Gitte Willumsen

Familie status: Samlevende med Erling. Tre drenge, 22, 20 og 18.

Erhverv: Byrådsmedlem, Formand for Sundheds- og Ældreudvalget og Lærer

Bopæl: Kragelund, 8600 Silkeborg

Alder: 53 år

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg har mange interesser i politik og har i min tid i byrådet været i flere forskellige udvalg. Jeg har været formand i Ældre- og Sundhedsudvalget i to omgange og ind i mellem har jeg været formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. I denne periode er jeg derudover medlem af Plan- og Vejudvalget. Jeg har også siddet i Vej- og Trafikudvalget, da Frank Borch-Olsen var udvalgsformand. Vi havde et meget fint samarbejde.

Mine politiske interesser knytter sig tæt til, hvad man kunne kalde familiens omdrejningspunkter. Børns liv og unges uddannelse, sundhedsvæsenet, samt selvfølgelig også ældres vilkår, er gode eksempler på mine interesser. 

I mit halve år i folketinget var jeg medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor min baggrund som fysik- og biologilærer var til god nytte. Det område ligger mig også på sinde. 

Kultur- og Idrætsområdet har også altid været noget særligt for mig. Jeg har selv været aktiv, også som træner, i idrætten i mange år. Og i mit politiske virke har jeg haft bestyrelsesposter både på Museum Silkeborg og Museum Jorn. Og her under Corona-krisen, har vi alle kunnet mærke savnet af kulturen og idrætten. Det betyder meget for de fleste.

For mig er der politik i det meste – og jeg har en meget værdibaseret tilgang til tingene. En af mine vigtigste værdier er ordentlighed. Det betragter jeg som indbegrebet af at være konservativ. Og det er noget, jeg ser frem til.

 

Navn: Mathilde Jakobsen

Familie status: Mor til Emily på 5 og Viggo på 2

Erhverv: Juridisk konsulent med speciale i konkurs 

Bestyrelsesmedlem Den lille Svømmeklub 

Aktiv i Røde Kors Familienetværk 

Medlem af Sundheds og nærhedsudvalget (SNU) samt dagtilbud, skole.. (DSFU) 

Bopæl: Bosiddende på Aarhusbakken

Alder: 32 år

Kontakt ved at klikke her

 

Børnefamiliernes stemme i byrådet

Børn- og unge – fokus på trivsel blandt kommunens børn- og unge, men samtidig fokus på hvordan vi i kommunen vælger, at drive vores institutioner og skoler. Fokus på, at sørge for vores institutioner og skoler er rustet til fremtiden og fremtidens børn. Jeg vil slå et slag for at være børnefamiliernes stemme til KV21.

Vækst med omtanke – vi vækster flot i Silkeborg, og det skal vi fortsætte med, men det må ikke blive på bekostning af, at de tilbud kommunen har lever op til vores mange tilflytters forventninger. Derfor hænger mine prioriteter sammen. For mig handler det om, at vi har skoler, institutioner med mere der kan følge med snarer end det handler om hvor vidt vi skal have et højhus her eller der. Det er vigtigt, at når vi taler byggeri, så er det med omtanke for vores historie.

Vi skal i Silkeborg kommune til en hver tid kunne tilbyde et attraktivt fritids- og kultur tilbud til alle i kommunen. Vi skal derfor prioritere optimering af haller med mere.

 

Morten R. Skydsgaard

Navn: Morten Riis Skydsgaard

Familie status: Gift med Tanya og har 2 drenge,
Jakob og William på 13 og 10 år.

Erhverv: Formue & Investeringsrådgiver i Sparekassen Kronjylland

Bopæl: Sorring

Alder: 44 år

Kontakt ved at klikke her

 

Jeg er aktiv i det lokale foreningsliv, bl.a. hallens bestyrelse, skolebestyrelsen, idrætsforeningen og aktiv i byen udvikling, bl.a. i samråd med lokalrådet.

Stillede op til KV2017 efter 6. måneder i politik og fik 315 personlige stemmer og blev dermed partiets 1. suppleant til Silkeborg Byråd.

 Overordnet har jeg 3 ting som gerne skal kendetegne mig. Det er:

  • Ordentlighed.
  • Rettidig omhu.
  • Respekt for mennesker og vores historie.

Det som skal kendetegne mig er, at jeg ønsker at arbejde for alle vores borgere, både store og små, Vi skal sikre at vi har plads til vores tilflyttere og sikre deres børn mv har plads i institutionerne. Samtidig skal vi også passe på vores ældre borgere og sikre dem en værdig alderdom.

Jeg vil arbejde for, at vi får en afbalanceret kommune, hvor der er fokus på vækst og økonomi, men som også kærer om vores historie, på trods af byens unge alder. Samtidig skal vi arbejde for at få en samlet kommune og have nedbrudt de gamle kommunegrænser som desværre stadig er der.

 

Trine Roungkvist

Navn: Trine Roungkvist

Familie status: Gift med Dennis 

Erhverv: Advokat

Bopæl: Søholt, 8600 Silkeborg 

Alder: 28

Kontakt ved at klikke her

 

Det er et privilegium at være byrådskandidat – for jeg brænder for politik og for at gøre en forskel. Jeg er nysgerrig på vores kommunale fællesskab og de udfordringer og muligheder, vi står overfor. Med en konservativ tilgang ønsker jeg at styrke Silkeborg Kommune til gavn for hele kommunen. 

Jeg har over de seneste år beskæftiget mig særligt med byudvikling, herunder lokalplanlægning samt natur- og miljøbeskyttelse. Det er derfor ikke tilfældigt, at min politiske interesse særlig kredser omkring netop disse emner. Jeg ønsker en grønnere fremtid for Silkeborg Kommune, hvor vi tager ansvar for vores vandmiljø, vores grundvand og vores natur.  

Derudover vil jeg arbejde for, at såvel nye som etablerede virksomheder har de tilstrækkelige rammer for vækst i Silkeborg Kommune. Det mener jeg, at vi er forpligtet til; for velfungerende virksomheder er en forudsætning for vores kommunale velfærd. De skaber vækst, nye arbejdspladser og flere lærepladser til gavn for hele kommunen. 

 

 

 

Valgt til Regionsråds valget den 16. november 2021

 

Martin Jakobsen

Navn: Martin Jakobsen
Familie status: Gift med Susanne, har to piger, Signe og Johanne
Erhverv: Byrådsmedlem, Gruppeformand, Formand Museum Silkeborg og Lærer Kornmod Realskole
Bopæl: Alderslyst, 8600 Silkeborg
Alder: 46 år

Kontakt ved at klikke her

 

 

 

 

 Kontakt vores kampagneleder Henrik Lykke Kyed for koordinering af aftaler.

Kontakt ved at klikke her